GROS Kortenberg

Welkom op de webstek van GROS Kortenberg!

 

GROS staat voor Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking.

 

De GROS, da’s een groep enthousiaste mensen met een hart voor het Zuiden. GROS in Kortenberg zal je kennen als bezieler van de bekende 11.11.11-actie of van activiteiten zoals de jaarlijkse GROS-filmavond op 30 april, de Solidariteitsloop in juli en de Wereldmarkt in oktober.

 

Via deze activiteiten wil de GROS de bevolking informeren over concrete ontwikkelingsprojecten die zij binnen de gemeente Kortenberg ondersteunt: Acolisa, Belgium Brick Children School Foundation, Kids for Uganda, Malagasy en Solfa.

 

De GROS zet zich ook in om de Kortenbergenaar te sensibiliseren voor de nieuwe Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen van de Verenigde Naties. Dat zijn een reeks objectieven voor internationale ontwikkeling die de VN willen realiseren tussen 2015 en 2030. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen.

 

De GROS vergadert op haast maandelijkse basis in OC Berkenhof. Wie graag een vergadering bijwoont, mag een mailtje sturen naar info@gros-kortenberg.be en wij bezorgen jou een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

 

 

Volgende partners steunen GROS Kortenberg:

Op vrijdag 28 juli organiseerde GROS Kortenberg de 2e Solidariteitsloop, een avondjogging met start- en aankomst in het park van de Oude Abdij. Met dank aan volgende gelegenheidssponsors:

Contacteer ons

Volg ons

GROS Kortenberg

info@gros-kortenberg.be